Pravidla festivalu

ZÁKAZ VNÁŠENÍ ZBRANÍ, DROG, VLASTNÍHO PITÍ A JÍDLA!

UPOZORNĚNÍ A PRAVIDLA – OPUŠTĚNÍ AREÁLU

 • Areál se otevírá ve 12.00 hodin
 • Areál a pokladna se uzavírá ve 23:00 hodin
 • Vstupenky se prodávají do 23:00 hodin za cenu platnou v den festivalu
 • Po 23:00 hod. bude umožněn vstup pouze s platnou vstupenkou a už nebude možnost si vstupenku zakoupit
 • Do areálu nebude umožněn vstup opilým osobám
 • Zákaz požití alkoholu osobám mladším 18 let
 • Koupání na vlastní nebezpečí!!!
 • Vstup na vodní klouzačku na vlastní nebezpečí!!!
 • Dětem do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby!
 • Identifikační pásku na zápěstí obdrží každý návštěvník.
 • Identifikační páska jej opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
 • Prosíme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel bezpečnostní agentury a dodržování zásad slušného společenského chování.
 • Každý návštěvník koncertu může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně.
 • Do areálu je povolen vstup psů pouze na vodítku, s náhubkem a známkou.
 • Vstup nebezpečným bojovým plemenům je zakázán.
 • Volný pohyb psů je přísně zakázán.
 • Každý majitel je za svého psa plně zodpovědný a již při vstupu do areálu je povinen mít u sebe sáčky na exkrementy a po svém psu ihned uklidit.

AKREDITACE, GUEST LIST, VÝHERCI A OSTATNÍ

 • Akreditace, VIP, vystupující, partneři a další hosté musí svou totožnost při vstupu na festival prokázat Občanským průkazem.
 • Každý návštěvník koncertu může být při vstupu vyzván, aby se podrobil osobní prohlídce, která je zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně.
 • Do areálu je zákaz vnášení zbraní, drog, vlastního pití a jídla.
 • Osobní prohlídce se při vstupu musí podrobit každý návštěvník včetně hostů a partnerů akce. Osobní prohlídka je pro bezpečí nás všech.
 • Prosíme o spolupráci s pracovníky pověřenými zjištěním totožnosti z důvodu zamezení zneužití akreditací. Změny vyhrazeny. Děkujeme za pochopení.

 

Přejeme hezký festival!

Hlavní partneři festivalu